Gryn Grupp OÜ on 2015 aastal loodud erakapitalil põhinev metsandusettevõte, mis tegeleb metsamajandamisega ja hakkepuidu kui biokütuse tootmisega . Tunneme hästi Eesti metsandussektorit ning saame pakkuda metsaomanikele parimaid ja paindlikke lahendusi. Langetame otsuseid kiirelt ja kohalikke olusid arvestades. Meie põhieesmärgiks on metsade jätkusuutlik ja heaperemehelik majandamine ka tulevastele põlvedele !