Tegeleme hakkepuidu tootmise ja turustamisega aastast 2015.Täna varustame koostootmisjaamu Ida-ja Lääne-Virumaal, Tallinnas ja Tartus ning väiksemaid katlamaju . Põhiline hakke tootmine toimub Lääne-Virumaal. Varumistöid teostame vastavalt keskkonnanõuetele mis tagab müüjale, et materjal on varutud keskkonnasäästlikult. Hakkepuit on parim valik taastuvenergia allikaks !

Ostame:

  • tee äärde koondatud võsa/raidmeid
  • kasvavat võsa (kraaviääred ja põlluservad )
  • ostame lepa enamusega raieõigust/metsakinnistuid
  • Saetööstuse jääke

Mahu arvestus käib väljatuleva hakkpuidu mahu järgi mõõdetuna auto koormas. Üks tihumeeter (õhutihe puit) annab välja 2,5-3pm3( puistekuupmeetrit hakket).

Tihumeetri määramiseks kasutatav koefitsient võib olla vahemikus 0,15 kuni 0,45 sõltuvalt puidu läbimõõdust ja võsa või oksa virna kõrgusest. Vahemik võib olla 0,15 kuni 0,45